Mymngaump's Urban Access

Put Your Teeth Up On The Window Sill

Ett sätt att handla..

Det är inte ovanligt att handla på kreditkort men det är inte så vanligt som man är van vid i till exempel Sydamerika. Där är det inte alla som vet vad det är. Så det är skillnader beroende på vart man bor här i världen. Men det är intressant att det ändå börjar bli mer och mer vanligt och det tar sig fram lite överallt nu för tiden. Man börjar se att det växer till över allt. Och det är ju bra det så att man kan handla med kreditkort överallt.