Mymngaump's Urban Access

Put Your Teeth Up On The Window Sill

Sjörövare

Ofta så brukar folk se alla sjörövare som pirater, och ja, majoriteten av de var pirater. Men många av de var kapare. Skillnaden mellan pirater och kapare är att pirater inte direkt har några gränser, medan kapare är anställda av något land, och får därför bara attackera landets fiender. Många av kaparna vände sitt land ryggen till och blev pirater istället och attackerade alla skepp. Det enda land som har drivit en större sjöfartsverksamhet som aldrig haft kaparverksamhet är USA. Kaparverksamhet har sedan 1856 varit olagligt enligt internationell rätt. Ett känt exempel på en kapare var brittiske Sir Francis Drake.